Draugos ar trešo valstu valstspiederīgiem

 

Daugavpils Universitāte veiksmīgi noslēdzot trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras adaptācijas pasākumu ciklu integrācijai Latvijas sabiedrībā – "DRAUGOS AR LATVIJU" š.g. 26.jūnijā projekta noslēguma konferencē apkopoja rezultātus,  dalībnieku iespaidus un citus ar projektu lietām saistītas būšanas. Konferences vairāk kā 100 kausītājus ar Latgales folkloru iepazīstināja folkloras dziesmu un deju kopa "Svātra".

 

Komentāri

 7 + 6 =