Latgales folkloras skola

 

 

Lai nodrošinātu Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un attīstību, kā arī Latgales reģiona kultūras darbinieku tālākizglītības pieejamību, Daugavpils Latviešu kultūras centrs un folkloras kopa “ Svātra” laika posmā no 26.08.2014 līdz 15.12.2014 organizēs Latgales folkloras skolu.

 

 

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Pasaules mērogā apzinoties nepieciešamību nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, 2003. gadā UNESCO Ģenerālā konference pieņēma UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās minētajai konvencijai, starptautiski apliecinot valsts vēlmi mērķtiecīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu.

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs rīko Folkloras skolu Rīgā sesiju veidā (5 sesijas gadā, katras sesijas ilgums ir viena darba nedēļa), kuras mērķis ir paplašināt zināšanas tradicionālajā kultūrā un ar to saistītajās nozarēs (arheoloģija, antropoloģija, filozofija). Skolas mērķauditorija sākotnēji bija folkloras kustības dalībnieki un citi ar folkloras kustību saistīti un tajā ieinteresēti ļaudis, aptverot visdažādāko sabiedrības sfēru pārstāvjus. Tas apliecina, ka interese par tradicionālo kultūru sabiedrībā ir noturīga un pat augoša, bet Latgales tradicionālās kultūras piekritējiem, saglabātājiem un kopējiem tālā ceļa, finansiālu apsvērumu un norises formas dēļ ir ļoti sarežģīti apmeklēt šo Folkloras skolu. Tāpēc Latgales folkloras kopu vadītāji un dalībnieki ir ļoti ieinteresēti par Latgales Folkloras skolas meistarklašu organizēšanu tepat Latgalē. To pierādīja arī fakts, ka X Starptautiskā Daugavpils folkloras festivāla laikā organizētajās meistarklasēs piedalījās vairāk nekā 230 festivāla dalībnieki , kā arī pilsētas iedzīvotāji.

 

Ar katru gadu arvien sarežģītāk kļūst atrast muzikantus, kas prot spēlēt tradicionālos mūzikas instrumentus. Netiek apmācīti jauni cilvēki tradicionālo instrumentu spēlei, kuri pārņemtu tradicionālo muzicēšanas prasmi. Šobrīd visā Latvijā notiek folkloras kopu un ansambļu skates Starptautiskajam festivālam “Baltica 2015” un to rezultāti pierāda, ka daudziem Latgales folkloras kopu dalībniekiem pietrūkst zināšanu un prasmju tieši tradicionālajā dziedāšanā, jo vairums kopu vadītāji ir mācījušies klasiskos dziedāšanas principus, ko arī tālāk nodod saviem kopu dalībniekiem. Latgales folkloras kustības dalībniekiem tikai retajam ir izglītība etnomuzikaloģijā, tikai retajam ir iespēja mācīties dziedāšanu un spēlēšanu tiešā ceļā no teicēja. Pieteikuma anketās skatēm „Baltica 2015” visām Latvijas kopām tika uzdots jautājums, vai vadītājam ir izglītība tradicionālajā kultūrā vai tradicionālajā mūzikā. Rezultātā nevienam no Daugavpilī paredzētās skates dalībnieku/kolektīvu vadītājiem nevienam nebija izglītības tradicionālajā kultūrā vai tradicionālajā mūzikā. Aptaujājot, kādus mūzikas instrumentus spēlē folkloras kopās tikai retais atbildēja, ka tā ir ermoņika, mandolīna, kokle. Pārsvarā Latgales kopās prot spēlēt cītaru, akordeonu, kas nozīmē, ka tradicionālā muzicēšana pamazām izzūd, jo nav iespēju apgūt tradicionālo instrumentu spēles pamatprincipu. Daudzbalsības veidošanas pamatprincipi bieži tiek pārkāpti nezināšanas dēļ.

 

Paredzēts, ka projekta laikā Daugavpils Latviešu kultūras centrā tiks noorganizētas praktiskās nodarbības tradicionālo mūzikas instrumentu spēlē un tradicionālajā dziedāšanā.

 

Meistarklašu vadīšanai atbilstoši izvēlētajām tēmām tiks pieaicināti etnomuzikalogi, tradīciju pārzinātāji, mūzikas instrumentu spēles meistari, piemēram, Z.Šmita, K.Kārkle-Puriņa, A.Uškāns, I. Zeiļa u.c. Nodarbības tiks organizētas ārpus darba laika, kas ir ļoti svarīgs nosacījums, lai interesenti varētu tās apmeklēt. Paredzēts, ka katrā instrumentu spēles meistarklasē piedalīsies vismaz 15 dalībnieki, dziedāšanas meistarklasēs piedalīsies vismaz 20 dalībnieki, atkarībā no meistarklases nodarbības tēmas dalībnieku skaits var būt lielāks.

 

Projekts ne tikai palielinās Latgales folkloras kopu kapacitāti, bet arī sniegs lielu ieguldījumu tradicionālās kultūras saglabāšanā, tautas mūzikas, instrumentu spēles, dejas attīstībā.

 

Pielikumā skat. nodarbību sarakstu. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 29118992 vai rakstot uz svatra@inbox.lv.

 

Latgales folkloras skolas nodarbības atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014".

 

 

 

Komentāri

 6 + 2 =