Lūznavas muižas Otrajā Kadriļu naktī tika izdejotas latviešu un lietuviešu kadriļas

 

19. novembrī 19.00 Lūznavas muiža notika otrā Kadriļu nakts, kas ļāva atgriezties 20. gs. sākuma saviesīgajā dzīvē izdejojot ne tikai latviešu, bet arī citu tautu kadriļas.

Novembra vidū notiekošā Kadriļu nakts turpināja maijā iesākto Kadriļu nakts pasākumu, kļūstot par tradīciju 20. gadsimta sākuma deju godināšanā Lūznavā. Šoreiz kadriļas ierādīja un dejot aicināja Latvijas Universitātes deju folkloras kopa “Dandari” (Rīga), deju kopa “Dziga” (Rēzekne), folkloras dziesmu un deju kopa “Svātra” (Daugavpils), kā arī lietuviešu kadriļas ierādīs folkloras kopa “Poringė” no Viļņas.Kadriļu balli arī šoreiz vadīs “balles maršals”, kurš pieteiks dejas un izskaidros katras dejas izvešanas kārtību. Balles dalībnieki, tērpušies Kadriļu naktij, tika aicināti ievērot 20. gs. sākuma modes tendences.

Kadriļa ir deja, kurā piedalās pāra skaits dejotāju pāru, kas nostājas viens otram pretī. Parasti tā ir četrpāru deja, kurā dejotāji izkārtojas četrstūrī. No 17. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta beigām tā bija viena no pašām populārākajām balles dejām. Tās pirmsākumi rodami angļu "lauku deju" tipa dejās. Vēlāk to krietni pārveidoja un pilnveidoja Francijas deju skolotāji. Tā kļuva arvien iecienītāka, pārgāja arī uz Vāciju un nostiprinājās, vēlāk jau kļuva izplatīta daudzās Eiropas tautās. Latvijā kadriļas pieskaitāmas pie senākajām latviešu tautas grupu dejām, kas pierakstītas 19. gadsimtā. Lielā šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda, ka šīs dejas bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros.

1915. gadā uzceltās Lūznavas muižas īpašnieki bija poļu izcelsmes lietuviešu muižnieku Kerbedzu ģimene. Pati muiža 20. gs. sākumā bija ievērojams kultūras centrs Latgalē, slavena kā Kerbedzu ģimenes vasaras rezidence un mākslas un atpūtas centrs, uz kuru strādāt un atpūsties brauca gan pazīstami, gan jauni un talantīgi mūziķi, literāti, mākslinieki un tēlnieki. Novembra kadriļu ballē Kerbedzu dzimtas lietuvisko stāstu palīdzēs iezīmēt viesi no Viļņas – 1973. gadā dibinātais Lietuvas Pedagoģijas universitātes folkloras ansamblis “Poringė”, kuri ir aizrautīgi un atraktīvi dejotāji.

Iecerētā balles norise saturiski turpina uzsākto kadriļu dejošanas apguves un popularizēšanas procesu, veidojot deju pasākumu Lūznavas muižā atbilstoši 20. gs. sākuma saviesīgo  pasākumu stilistikai, kā arī palīdz tuvāk iepazīt Kerbedzu dzimtas stāstu un atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Latgalē. Kadriļu nakts norisi atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Rēzeknes novada dome. 

 

 

 

Plašāku foto ieskatu par Kadriļu nakti skatīties sadaļā Fotogalerija.