"SVĀTRA" AKTĪVI IESAISTĀS LATVIJAS KULTŪRU FESTIVĀLĀ

 

No 1.-3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgales reģionā, norisinājās pirmais Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu”, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Eiropas Minoritāšu centru (Vācija). Īpašu lomu festivāla latgaliskās vides daļas veidošanā ieņēma folkloras kopa "Svātra", kas piedalījās gan koncertos, gan mestarklasēs, LR Ministru prezidenta un festivāla rīkotāju uzrunu ieskandināšanā kā arī individuāli iesaistījās pasākumu režisēšanā un paša festivāla rīkošanā.

1. jūlijā „Dvēseles un spēka dziesmām” tika pieskandināta Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca, savukārt vakarā, piedaloties LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Vācijas vēstniekam Latvijā Rolfam Šutem, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim, kā arī vairākiem simtiem skatītāju no visas Latvijas, izskanēja dažādu kultūru festivāla atklāšanas koncerts, kurnozīmīgu lomu ieņēma "Svātras" izpildītās dziesmas un dejas.

Savukārt 2. jūlijā tika pieskandināts Daugavpils Cietoksnis, Dubrovina parks, Vienības laukums, Latviešu kultūras centrs un pilsētas tramvajs. Dienas pirmajā pusē festivāla dalībnieki Cietoksnī koncertu „Munā sātā sītu pyn” ietvaros pieskandināja Ukraiņu un poļu sētu, Mūsu sētu, Baltkrievu sētu, Krievu sētu, Rotko centra pagalmu, kā arī iesaistīja skatītājus lustīgās dejās un rotaļās. Savukārt dienas otrajā pusē Dubrovina parkā notika festivāla dižkoncerti uz trīs skatuvēm: Saulrieta skatuvē izskanēja koncerts „Sapinu sietu no putnu dziesmām”, Daugavas skatuvē – „Sapinu sietu no pļavu smaržām”, savukārt Danču skatuvē tika izdancots koncerts „Sapinu sietu no Daugavas vēja”.
Milzīgu atsaucību dalībnieku un skatītāju vidū Dubrovina parkā izpelnījās "Svātras" vadītā meistarklase „Pynu, pynu...”, kurā skatītājiem un festivāla dalībniekiem bija iespējams iemēģināt roku vainagu, žogu, bižu, grozu u.c. lietu pīšanā.
 
Bet 2.jūlija vakarā visi festivāla dalībnieki piedalījās svētku gājienā, kura noslēgumā Vienības laukumā viņus sagaidīja un sveica "Svātra", LR Ministru prezidents Māris Kučinskis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vadītāja Solvita Vēvere, festivāla direktors Oskars Zuģickis u.c. promenentas personas. Festivāla „Pynu, pynu sītu” rituāla noslēgumā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis svinīgi nodeva festivāla karogu Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei. Pēc diviem gadiem Latvijas kultūru festivāls notiks Jelgavā.
Festivāla otrās dienas vakarā Dubrovina parkā dalībniekus un viesus ar baltkrievu dziesmām un dejām priecēja Vitebskas apgabala kolektīvs „Suņičķi” (Baltkrievija) un ar enerģiskām latgaliešu dziesmām jautrās dejās skatītājus iesaistīja postfolkloras grupa „Rikši”.
Savukārt festivāla 3.diena turpinājās dažādās Latgales reģiona pašvaldībās. Festivāla mazākumtautību dalībnieki ar vietējās pašvaldības kolektīviem priecēja skatītājus Preiļu kultūras centrā, Viļānu estrādē, Rēzeknes novada Maltas, Dricēnu, Gaigalavas, Nagļu kultūras namā, Dagdas novada Andzeļu Kultūras namā, Līvānu novada Rožupes estrādē, kā arī Ludzas kinoteātrī, bet vakarā uz festivāla noslēguma gājienu un koncertu visi pulcējās Kārsavā. Spītējot laika apstākļiem, festivāla dalībnieki un koncerta apmeklētāji, kas bija ieradušies ļoti kuplā skaitā, izbaudīja kultūru daudzveidību aizrautīgā koncerta vadītāja Roberto Meloni vadībā.
Festivāla dalībnieki apliecināja, ka Latvijas unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur, stiprina un vieno piederības sajūtu Latvijai.
Latvijas kultūru festivāls, gatavojoties Latvijas simtgadei, reprezentēja mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai, kā arī veicināja kopīgo vērtību (brīvība, tiesiskums, solidaritāte u.c.) apzināšanos.
 
Festivāla organizēšanu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija un atbalsta Daugavpils pilsētas dome.