SVĀTROTĀJI RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASĒ APGŪST BALTKRIEVU KADRIĻAS

 

6.aprīlī, pirms Svātra aicināja klausītājus uz jaunā CD diska "Seši reiti nedeļā" ieskandināšanas svētkiem, svātrotāji piedalījās radošajā deju meistarklasē, kur nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha”  (Vitebska) dalībnieki mācīja baltkrievu etnogrāfiskās dejas.

2012.gada martā „Svātras” dalībnieki Vitebskā (Baltkrievija) mācīja latviešu etnogrāfiskās dejas ansamblim „Ļavoņiha”.

Abu kolektīvu apgūtās dejas daugavpilieši varēs redzēt 2013.gada 23. jūnijā Līgo svētkos Stropu estrādē, kurp aicināsim visus interesentus lūkot mūsu apgūtos latviešu un baltkrievu deju soļus!

 

Par radošo meistarklasi svātrotāji izsaka paldies Daugavpils Latviešu kultūras centram, kurš sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs - Vitebska” (Baltkrievija) realizē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072), kur viena no projekta radošās daļas komponentēm ir deju meistarklase.