"Svātra" pošas ceļā uz Kanādu

 

Pirmie Latviešu dziesmu svētki Kanadā notika 1953. gadā Toronto, kur uz dzīvi bija apmetušies vairums Kanadā iebraukušie latvieši. Turpat notika divpadsmit dziesmu svētki ik pa četriem vai pieciem gadiem līdz 2009. gadam, kad svētki risinājās pirmo reizi ārpus Toronto – šoreiz Hamiltonā. Hamiltona izrādījās izcila vieta svētkiem, jo svētku laikā pilsētas centrs pārvērtās par „Mazo Latviju” un visas svētku norises vietas bija viegli sasniedzamas kājām ejot. Un tā, 2014. gadā XIV Latviešu dziesmu svētki Kanadā atgriezīsies atkal Hamiltonā.

Dziesmu svētki ir izveidojušies par tautas svētkiem ar daudzpusīgu programmu, kas pulcina tautiešus no visām pasaules malām. 2014. gada dziesmu svētkos Hamiltonā četru dienu laikā no 3.-6.jūlijam notiks 21 sarīkojums, kā arī izstādes, tirdziņš, nodarbības bērniem un īpaša dienas programma uz brīvdabas skatuves, lai iepazīstinātu vietējo sabiedrību ar mūsu dziesmu un deju tradīciju. Līdz šim savu līdzdalību svētkos ir pieteikuši dziedātāji un dejotāji no Kanadas, ASV, Australijas, Latvijas un citām Eiropas valstīm, tai skaitā arī Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras kopa "Svātra".

Par dziesmu svētku rīkošanu ir atbildīga Latviešu dziesmu svētku biedrība Kanadā, kuras padomi veido pārstāvji no Kanadā esošiem koriem, tautas deju grupām, muzikāliem ansambļiem, latviešu skolām, organizācijām un biedrībām.  Trīs gadus pirms paredzētiem dziesmu svētkiem, tiek sasaukta Dziesmu svētku biedrības padomes pilnsapulce, kurā tiek nosacīts nākamo dziesmu svētku laiks un vieta, kā arī ievēlēta dziesmu svētku rīcības komiteja.

Plašāka informācija par svētkiem aplūkojama to mājaslapā: http://www.latviansongfest.com/2014/index.php?section=1

Komentāri

 6 + 9 =