Tradīciju māja aicina!

 

VIENĪBAS NAMĀ TRADĪCIJU MĀJĀ, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī (ieeja no Saules ielas)

NODARBĪBAS SEPTEMBRĪ

IZ SENČU DZĪVES

Interaktīva nodarbība, kuras laikā interesenti varēs iepazīties ar 20. gs. sākumā lietotajiem sadzīves priekšmetiem, darba rīkiem, kuri mūsdienu cilvēkam kļuvuši sveši un neatpazīstami, iegūt zināšanas, kā laika gaitā mainījies tautas dzīvesveids un prasmes. Nodarbības notiek latviešu valodā.

Septembra otrdienās un svētdienās plkst. 11.00 un 14.00 nodarbības vada Genovefa Barkovska. Pieteikšanās nodarbībām ir obligāta, zvanot pa tālruni +371 29461765.

 

BALTĀ STUNDA

Interaktīva tradicionālās kultūras apguve ar spēļu, rotaļu un dažādu vispārējo attīstību veicinošo uzdevumu palīdzību atbilstoši rudens gadskārtai. Darbi un sadzīve rudenī. Rudens gadskārtas svētki: Rudenāji un Miķeļi. Nodarbības notiek latviešu valodā.

Septembra trešdienās un sestdienās plkst. 11.00 un 14.00 nodarbības vada Lāsma Šembela. Pieteikšanās nodarbībām ir obligāta, zvanot pa tālruni +371 26444647.

Septembra ceturtdienās un piektdienās plkst. 11.00 un 14.00 nodarbības vada Aivars Bačkurs. Pieteikšanās nodarbībām ir obligāta, zvanot pa tālruni +371 29693869.

 

LATGALES FOLKLORAS SKOLA

 

  • 5. septembrī plkst. 11.00

Dziedāšanā iesaistīto muskuļu apzināta lietošana. Latgalei raksturīgo tradicionālās dziedāšanas paņēmienu pilnveidošana. Teorētiska/praktiska nodarbība.

Nodarbības vada - Balss pētniece, vokālā pedagoģe Zane Šmite 

  • 10.septembrī plkst. 18.30

Tradīcijas pētniecība Latvijā 20.-21.gs. - Latvijas konteksti: Tradīcijas un autentiskuma jēdziens; Dievturu vēsture un darbība Latvijā - spēka dziesmu fenomens; Katoliskā tradicionālā mūzika Latgalē.

Nodarbības vada - Etnomuzikoloģe  Ilze Cepurniece

  • 24.septembrī plkst. 18.30

Ziņģes un to konteksti Latgalē. Teorētiska/praktiskā nodarbība.

Nodarbības vada - Etnomuzikoloģe  Ilze Cepurniece

Pieteikšanās Latgales Folkloras skolas nodarbībām pa tel. +371 29118992

 

INGAS UN ALEKSANDRA MAIJERU IZSTĀDE “SVILPAUNIEKI PLUS”

Izstāde darbojas visu septembra mēnesi

 

Tradīciju māja būs atvērta no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 10.00 līdz 18.00, pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00, brīvdiena-pirmdiena.

 

Tiek uzsākta grupas komplektēšana nodarbībām “Pulsa sildītāju ar pērlītēm adīšana”. Nodarbības Lāsmas Šembelas vadībā notiks oktobra mēneša trešdienās plkst. 17.30. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni +371 26444647.

 

Pasākumu, nodarbību laikā var notikt filmēšana un fotografēšana, iegūtie foto un videomateriāli var tikt publicēti.

Ieeja Tradīciju mājā un dalība nodarbībās ir bezmaksas.

Informācija: Latviešu kultūras centrs, www.vienibasnams.lv, tel. +371 29118992