Par mums

 

Par mumsFolkloras kopa Svātra, Daugavpils/Latvija

Svātra  no latgaliešu valodas ir nojauta un nojausma.

 Folkloras kopas dziesmās un dejās skan nojauta par senču dzīvi un tradīcijām. Vairāk nekā 30 dziedātāju un dejotāju Svātrā gūst gudru padomu, kā nodzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku, daudzveidīgāku un cilvēcīgāku mūžu.

Folkloras kopa savu dziedāšanas un dejošanas prieku dāvā saviem klausītājiem un skatītājiem kopš 1994. gada.

Grupas repertuārā, kas ir izskanējis vairākos starptautiskajos folkloras festivālos un koncertos Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Austrijā, Itālijā, Spānijā, Bulgārijā, Polijā un Portugālē, ir gan gadskārtu ieražu, tradīciju, godu, sadzīves un mitoloģiskās dziesmas, gan dancojamas kadriļas, lanceti un rotaļdejas.

Dziesmu skanējumu pavada latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti: kokles, vijoles, stabules, bungas, deju mūzikas pavadījumu skanējumam pievienojas cītara, akordeons, kontrabass.

2008. gadā iznāca pirmais CD albums Lobreiteņ, reitā agri....

CD albumā Seši reiti nedeļā...  (2013) folkloras kopa Svātra aicina ne tikai uz mūzikas klausīšanos, bet arī uz kopīgu dancošanu.