Fokloras kopu kopš 1994. gada vada un dejot māca: Sarmīte Teivāne

Muzicēt un dziedāt māca: Vita Viļevko, Anita Zarāne

Kopā dzied un dejo:
  1.        Sarmīte Teivāne
  2.        Vita Viļevko
  3.        Anita Zarāne
  4.        Raimonds Zarāns
  5.        Aivars Teivāns
  6.        Skaidrīte Kaļķe
  7.        Oskars    Zuģickis
  8.        Inese    Zuģicka
  9.        Laura     Zuģicka
10.        Inga    Pīnupe
11.        Tatjana    Muižniece
12.        Aleksandrs     Ļuļs
13.        Kaspars    Čāmāns
14.        Marita     Irbe
15.        Ingars    Irbe
16.        Anna    Irbe
17.        Aija     Kalniņa
18.        Baiba    Pankjāne
19.        Ainārs    Pankjāns
20.        Paula    Pankjāne
21.        Aivars Bulis
22.        Skaidrīte Mozumača
23.        Almaz    Shagapov
24.        Ieva    Purmale
25.        Ingus     Zalāns
26.        Laila     Sauša
27.        Juris     Saušs
28.        Sebastians  Saušs
29.        Mudīte    Ķiseļova
30.        Oļegs    Ķiseļovs