"Noriet Saule vakarā" - FOLKVAKARS

 "Šķērsu dienu Saule tek" - Iļģi www.ilgi.lv

"Zviegtin zviedza kara zirgi" - VILKI www.vilki.lv

 "Ganeidama izganēju" - CEIRULEITS

"Ko kundziņi" - VILKAČI

"Ai zaļāi birztaliņa" - Kristīne Kārkle

"Kur gaismeņa" - LAIMAS MUZIKANTI

"Es atnācu uguntiņu " - Igiti

"Rakstu rakstus" - Rakstu Raksti