D A U G A V P I L S

1) Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopa "Svātra"    www.svatra.lv 

2) Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblis "Rusiči"

3) Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblis "Slavjanka"

4) Daugavpils Latviešu kultūras centra bērnu folkloras ansamblis "Dzīsmeite"

5) Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras ansamblis "Dzīsme"

6) Daugavpils mūzikas grupa "Laimas muzykanti"

7) Latgales reģiona Lietuviešu izglītības, kultūras un informācijas centra folkloras kopa "Rasa"

 

A G L O N A S   N O V A D S

1) Aglonas kultūras centra folkloras kopa "Olūteņš"

 

B A L T I N A V A S   N O V A D S

1) Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis

 

B A L V U   N O V A D S

1) Bērzpils pagasta fokloras kopa "Saivenis"

2) Blontu pagasta folkloras kopa

3) Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa "Soldanī"

4) Briežuciema pagasta etnogrāfiskais ansamblis

5) Tilžas pagasta etnogrāfiskais ansamblis

6) Vectilžas pagasta folkloras kopa "Saime"

 

C I B L A S   N O V A D S

1Ciblas folkloras kopa "Ilža"

2) Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis "Olūti"

3) Zvirgzdenes folkloras kopa "Saime"

 

D A G D A S   N O V A D S

1Andrupenes tautas nama folkloras kopa "Sovvaļņīki"

2) Dagdas novada folkloras kopa "Olūteņi"

3) Dagdas tautas nama folkloras kopa "Olūteņi"

4) Ezernieku pagasta etnogrāfiskais ansamblis "Akmiņeica"

 

D A U G A V P I L S   N O V A D S

1) Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa "Dyrbyni"

2) Ambeļu kultūras nama folkloras kopa "Speiga"

3) Dubnas pagasta folkloras kopa "Atzola"

4Naujenes kultūras centra folkloras kopa "Rūžeņa"

5) Nīcgales tautas nama folkloras kopa "Neicgaļīši"

6) Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis "Vabaļis"

 

K Ā R S A V A S   N O V A D S

1) Bozovas etnogrāfiskais ansamblis

2) Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis "Mārga"

3) Mežvidu tautas nama folkloras kopa

4) Salnavas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis

 

K R Ā S L A V A S   N O V A D S

1) Etnogrāfiskais ansamblis "Aulejas sievas"

2) Folkloras kopa "Izvoltīši"

3) Izvaltas bērnu folkloras kopa "Mozī Latgalīši"

4) Skaistas tautas nama folkloras kopa "Rauduveite"

5) Ūdrīšu tautas nama folkloras kopa "Rudzutaka"

 

L Ī V Ā N U   N O V A D S

1) Līvānu novada bērnu folkloras kopa "Ceiruleits"

2) Turku pagasta folkloras kopa

 

L U D Z A S   N O V A D S

1) Isnaudas tautas nama folkloras kopa "Isnauda"

2) Ludzas Tautas nama folkloras kopa "Dzeipari"

3) Nirzas tautas nama etnogrāfiskais ansamblis "Raipole"

4) Ņukšu pagasta tautas nama folkloras kopa "Rīkšova"

 

P R E I Ļ U   N O V A D S

1) Preiļu novada kultūras centra folkloras ansamblis "Leiči"

2) Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa "Rūtoj"

3) Saunas etnogrāfiskais ansamblis "Naktineicas"

 

R Ē Z E K N E

1) Rēzeknes novada folkloras kopa "Rāzna"

2) Rēzeknes pilsētas Kultūras nama folkloras draugu kopa "Vīteri"

3) Rēzeknes pilsētas Kultūras nama folkloras kopa "Rūta"

4) Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību Kultūras nama bērnu folkloras ansamblis "Zdravinka"

5) Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama ukraiņu ansamblis "Vodograj"

 

R Ē Z E K N E S   N O V A D S

1) Bērzgales folkloras kopa

2) Čornajas pagasta Ratnieku folkloras kopa

3) Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama bērnu folkloras kopa "Čīkureņi"

4) Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama jauniešu folkloras kopa

5) Dricānu pagasta kultūras nama folkloras ansamblis "Bolta vīšņa"

6) Gaigalavas pagasta kultūras nama folkloras kopa "Gaigalas"

7) Ilzeskalna pagasta tautas nama folkloras kopa

8) Lendžu pagasta kultūras nama folkloras kopa "Vyrauda"

9) Mākoņkalna pagasta tautas nama folkloras kopa

10) Nautrēnu pagasta kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis "Rogovka"

11) Ozolaines pagasta tautas nama folkloras kopa "Zeile"

12) Ozolmuižas pagasta folkloras kopa "Ūzuleņi"

13) Rikavas pagasta kultūras nama folkloras ansamblis "Rikava"

14) Sakstagala pagasta F.Trasuna muzeja folkloras kopa "Kolnasāta"

15) Vērēmu pagasta tautas nama folkloras kopa "Vorpa"

 

R I E B I Ņ U   N O V A D S

1) Galēnu kultūras nama folkloras kopa "Vydsmuiža"

2) Riebiņu kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis "Jumaleņa"

3) Stabulnieku kultūras nama krievu dziesmu ansamblis "Zapevočki"

 

R U G Ā J U   N O V A D S

1Lazdukalna pagasta etnogrāfiskais ansamblis "Beņislava"

 

V Ā R K A V A S   N O V A D S

1) Vārkavas novada folkloras kopa "Dzeipurs"

2) Vārkavas novada folkloras kopa "Vecvārkava"

 

V I Ļ A K A S   N O V A D S

1Etnogrāfiskais ansamblis "Medņeva"

2) Folkloras kopa "Rekovas dzintars"

3) Kupravas pagasta etnogrāfiskais ansamblis

4) Medņevas tautas nama folkloras kopa "Egle"

5) Rekavas etnogrāfiskais ansamblis

6) Rekovas kultūras centra jauniešu folkloras kopa "Rekovskī"

7) Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskais ansamblis

8) Šķilbēnu pagasta jauniešu folkloras kopa "Upīte"

9) Upītes bērnu folkloras kopa

10) Upītes etnogrāfiskais ansamblis

11) Viļakas kultūras nama etnogrāfiskais ansamblis "Abrenīte"

12) Viļakas kultūras nama folkloras kopa "Atzele"

13) Žīguru kultūras nama folkloras kopa "Mežābele"

 

V I Ļ Ā N U   N O V A D S 

1) Dekšāres vīru folkloras kopa "Kūzuls"

2) Viļānu kultūras nama bērnu un jauniešu folkloras ansamblis "Biteites"

3) Viļānu kultūras nama folkloras ansamblis "Viļōnīši"

 

Z I L U P E S   N O V A D S

1) Zilupes Tautas nama slāvu tautas dziesmu ansamblis "Slavjanka"